Vihdintie 3 (3krs.), 03100 Nummela

Projektit

Projekteja sosiaali-, terveys- ja opetusalan kehittämiseen ja johtamiseen. Avullamme sinunkin työpaikkasi osaa kohdata haastavia tilanteita paremmin.

Tänk om -projekti

Tänk om on toimintakulttuuria kehittävä työtapa. Tänk om perustuu ruotsinkieliseen verbiin, joka tarkoittaa ajattele, jos asiat olisivat toisin tai ajatella uusiksi. Työtapaa on 2021-2022 pilotoitu kahdeksassa koulussa. Kouluhenkilökunnan kouluttamisen ja ohjaamisen kautta lisätään viihtyvyyttä ja kehitetään toimintakulttuuria niin, että sekä oppilaiden että kouluhenkilökunnan hyvinvointi lisääntyy.

Tänk om pilottiprojekti koostuu luentosarjasta ja siihen liittyvistä pienryhmäkeskusteluista. Projektin aikana koko kouluhenkilökunta oppii:

  • Rakentamaan ja parantamaan suhteita oppilaisiin ja huoltajiin
  • Huomioimaan omaa ja oppilaiden hyvinvointia
  • Keinoja haastavan käytöksen hallitsemiseen
  • Huomioimaan neuropsykiatristen oppilaiden tarpeita
  • Asiantuntija- ja verkostotyön tekemistä oppilaan tukemiseksi

Pienryhmäkeskusteluissa käsitellään koulutuksen teemoja ohjaajan kanssa. Ryhmät ja ohjaajat pysyvät samoina koko projektin ajan, jotta voidaan mahdollistaa turvallinen asioiden käsittely.

Pilottiprojektia hallinnoi Raaseporin kaupunki. Projektissa mukana ovat myös Hanko, Kemiönsaari ja Parainen. Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja mukana olevat kunnat.

Kiinnostuitko Tänk om-projektista tai haluaisitko kehittää toimintakulttuuria myös omassa koulussasi?

Ota yhteyttä Tänk omin vastaavaan projektikoordinaattoriin Merja Koposeen.
Tänk omia on mahdollista saada yksittäisinä luentoina ja workshopeina, luentosarjoina tietyistä teemoista ja tarvittaessa räätälöimme paketin, joka sopii juuri teidän koulullenne.

Lue lisää projektista: https://www.raasepori.fi/category/lapset-nuoret-opetus/tank-om-projekti/

Organisaation toimintakulttuurin kehittämisprojektit

Kun asiakasryhmä sosiaali-, terveys- ja opetusalalla on haastava, vaatii tilanteen hallinta erityisen paljon henkilökunnalta ja esimiehiltä. Kun kehitetään toimintakulttuuria johtamisen, avoimuuden tai esimerkiksi perustehtävän selkiyttämisen kautta, hyötyy siitä sekä asiakkaat että henkilökunta. Vain hyvinvoiva ja osaava henkilökunta voi työskennellä tehokkaasti vaativissa olosuhteissa.


Kysy lisää siitä, kuinka voisimme kehittää juuri teidän organisaatiotanne paremmin toimivaksi. Jokainen ansaitsee hyvän ja turvallisen työympäristön.

fi